Spiritualiteit

_____________________________________Marie Diamond en Mimi Van Mileghem__________

Spirituele groei

Spiritueel groeien kan niet zonder de weg naar binnen te gaan.
De weg naar binnen is de weg van het bewustzijn naar de diepste kern in jezelf, voorbij zieleniveau.
Tijdens deze tocht overstijg je lichaam, gevoelens en overtuigingen.
Je wordt je bewust van je ware zelf. Je ware zelf ligt achter je persoonlijkheidsstructuur die zich ontwikkelde om te overleven, om waardering te krijgen.
Hier bemerk je je diepste streven naar respect, onvoorwaardelijke liefde vanuit verbondenheid of eenheid van jezelf met anderen, de wereld, God of het Transcendente.
Deze ervaringen van liefde en eenheid werken bezielend, inspirerend. Zij transformeren je persoonlijkheid tot je een uitstraling van liefde bent geworden. De spirituele traditie spreekt hier van verlichting.
Zo groeit de correspondentie tussen het diepste van jezelf, je denken, voelen en handelen. Dit is de meest fundamentele vorm van integriteit die een mens kan nastreven.

Hoe maken we werk van spiritualiteit?

  • Transpersoonlijke coaching.
  • Inner Diamond seminars en workshops.
  • Spirituele vormingen voor jongeren.
  • Het enneagram als ontwikkelingsmodel.
  • Workshops spirituele intelligentie.

INNER DIAMOND MEDITATIONS

Onze spirituele vormingen zijn gebaseerd op oude en nieuwe spirituele tradities die als doel hebben de verlichting te realiseren en zich dienstbaar in te schakelen voor de gemeenschap.
Na een zorgvuldig godsdienstwetenschappelijk onderzoek dat begon in 1996 kozen we voor de Inner Diamond seminars, ontwikkeld door Marie Diamond, omwille van de degelijkheid, zuiverheid en efficiëntie. Vanaf dag één wordt gewerkt met een bewustzijnsniveau voorbij het zieleniveau. Onmiddelijk kunnen alle technieken zelfstandig aangewend worden om veilig en doelgericht transformatie teweeg te brengen. Deze opleidingen bieden een sleutel om vanuit de ervaring zowel Westerse als Oosterse godsdiensten te vatten.
De Inner Diamond meditatietechniek bevordert het produceren van alfa, théta- en deltahersengolven.
Voor deze opleidingen is geen andere voorkennis of medische praktijk vereist. De enige voorwaarde om hier in te kunnen stappen is een open geest tegenover energieoverdracht.

Inner Diamond Essentials

Bewuste toegang tot het quantumveld.Tijdens deze dag leer je lichaam, emoties en denken overstijgen en het stil maken in jezelf, door je te verbinden met de bron voorbij je ziel. En hoe deze verbinding te beschermen. Je leert je distantiëren van negativiteit en oriënteren op het goede.
Hierna worden 4 leiderschapsaspecten (zijnde kracht, onvoorwaardelijke liefde, vergeving en manifestatie van overvloed) verankerd zodat je ze daarna zelf kan oproepen en er transformerend mee kan werken. Opdat ze verworven kwaliteiten worden en je ze gaat uitstralen.

Inner Diamond Basic

Innerlijke transformatie door het heractiveren van de 24 aspecten van verlicht leiderschap.
Tijdens deze tweedaagse worden 20 andere leiderschapskwaliteiten verankerd, zijnde empowerment, wijsheid, mededogen, zuiverheid, gezondheid, balans, tederheid, transparantie, eerlijkheid, passie, vreugde, onthechting, helderheid, concentratie, uitbundigheid, uitmuntendheid,harmonie, samenwerking, transformatie en vertrouwen. We oefenen transformatietechnieken om onder andere emotionele en mentale patronenpatronen bij jezelf en anderen te doorbreken. Je leert efficiënt gebruik maken van je individuele spirituele toolbox.

Inner Diamond Advanced.

De weg van bewustwording en manifestatie.
Tijdens deze driedaagse schetsen we de weg naar de verlichting, die de morele ontwikkeling omvat. Het zal duidelijk worden waar jijzelf staat in je evolutie en wat de volgende stap zal zijn. Er wordt verder ingegaan op de transformatietechnieken. Tevens verschaft deze cursus een diepgaander inzicht in en bevrijding van de geestelijke kracht, om deze sneller te laten manifesteren in de wereld.

Inner Diamond Cosmic Basic

Gedurende drie dagen verrijken we de meditaties met een spirituele kosmologie, met als doel een diepgaander eenheid te ervaren met al wat is.

Inner diamond Cosmic Advanced

In deze driedaagse transformeren we de diepste wonden die jou verhinderen jouw roeping en de roeping van je zielegroep te voltooien.