Over Essentie

We leerden dat mensen en organisaties hun morele en spirituele intelligentie moeten ontwikkelen. Zeker in deze altijd sneller veranderende wereld.

We ontdekten dat er een grote behoefte bestaat aan het spreken over en bespreekbaar maken van fundamentele, essentiƫle vragen. Vragen die uiteindelijk te maken hebben met het goede en het ware, het waardevolle en het zingevende.
De mens is immers een zinzoeker en een betekenisgever. Voor, tijdens en na de werktijd.
We zijn ervan overtuigd dat een individu, een team of een organisatie pas zal groeien en tot volledige ontplooiing komt als ze de confrontatie met deze vragen aandurven.
Wij zijn ervan overtuigd dat fundamentele vragen de kracht hebben vaste patronen en vanzelfsprekende overtuigingen te doorbreken. Enkel zo worden bronnen van nieuwe begeestering en duurzame creativiteit aangeboord.

Wij helpen u uw fundamentele vragen te ontdekken en er op een vruchtbare manier mee aan de slag te gaan. Samen met u maken en beheren we dynamische leermogelijkheden die inspireren en ondersteunen.
Op die manier ontwikkelt u uw morele en spirituele integriteit.

Wie zijn we?


Patrick Geussens (1961) studeerde Godsdienstwetenschappen en Filosofie aan de KUL. Sinds 1992 doceert hij aan de Thomas More hogeschool ethiek en beroepsethiek. Hij specialiseerde zich in reflectie- en communicatietechnieken. Hij is integriteitstrainer voor het bureau integriteit van de gemeente Amsterdam en trainer morele oordeelsvorming voor verschillende andere organisaties. Hij is master-practitioner in NLP en socratisch gespreksleider. Hij is door de Nyenrode Universiteit gecertificeerd als trainer van morele oordeelsvorming. In 2007 volgde hij in Utrecht een opleiding tot integriteitfunctionaris - het begeleiden van morele leerprocessen in organisaties. Hij is door de Oxford Academy for Total Intelligence gecertificeerd als trainer 'Using Spiritual Intelligence in Organizations'.
Hij is gefascineerd door wat je fundamentele communicatie zou kunnen noemen.
Zijn uitgangsvraag is: "Welke communicatietechnieken stimuleren (morele) leerprocessen van individu, team en organisatie?"
Zijn blog: http://pgeussens.wordpress.com


Mimi Van Mileghem (1960) studeerde Godsdienstwetenschappen en Filosofie aan de KUL. Als auteur schreef zij mee aan handboeken en begeleidersmappen voor scholen betreffende weerbaarheid, morele en spirituele vorming. Zij werd opgeleid als spiritueel therapeut, socratisch gespreksleider, ethisch dilemmatrainer en Ericksoniaanse hypnotherapeut. Zij is door Danah Zohar van de Oxford Academy for Total Intelligence gecertificeerd als trainer 'Using Spiritual Intelligence in Organizations'.
Zij is trainer morele oordeelsvorming. Tevens is zij actief als transpersoonlijk NLP-coach op psychologisch en spiritueel niveau. Sinds 2005 verzorgt zij praktische spirituele vormingscursussen voor volwassenen. Als Inner Diamond Meditations master teacher van Marie Diamond reikt zij een strategie tot verlichting aan.
Haar hart gaat naar het begeleiden van individu en groep in hun morele en spirituele ontplooiing, vanuit contact met hun essentie.Mimi is lid van de denktank Kernkracht, een initiatief van Professor Em. Johan Van de Kerckhove (2015+). Hij bracht een groep academisch geschoolde geĆÆnteresseerden bij elkaar rond zijn droom: vorming en onderzoek stimuleren rond nieuwe perspectieven voor mens en planeet, met het oog op een menswaardige, milieuvriendelijke, duurzame ontwikkeling.

Mimi en Patrick zijn stichtende leden van ATL Europe: The Association of Transformational Leaders.