Integriteit

Dilemmatraining, integriteit en morele oordeeksvorming.
 • "Mijn team heeft vaak te maken met moeilijke morele vragen. Wat kunnen we doen om ervoor te zorgen dat ze met deze vragen op een correcte manier omgaan?"
 • "Ik zie vaak dat onze medewerkers het moeilijk hebben om elkaar aan te spreken als ze vinden dat een collega iets fout heeft gedaan. Hoe zorg ik ervoor dat dat ‘aanspreken’ niet onmiddellijk negatief wordt ervaren - hoe creëer ik een cultuur van aanspreekbaarheid?"
 • "Gesprekken over ethische kwesties leiden vaak naar ‘loopgraaf-discussies’. Hoe voer je in team op een vruchtbare en efficiënte manier een gesprek over een beladen moreel probleem?"
 • We hebben een deontologische code, een mooie brochure met onze visie en missie; dat zijn mooie documenten, maar die leven niet. Hoe zorg ik ervoor dat die documenten tot leven komen en door onze medewerkers als ondersteunend ervaren worden?
 • "Ik vind het als leidinggevende soms moeilijk om een evenwicht te vinden tussen mijn mensen ondersteunen en motiveren maar ook handhavend op te treden. Wanneer pak je foutief of ongewenst gedrag aan met een goed gesprek en wanneer is dat niet voldoende?"
 • "Organisaties beschikken over een moreel kapitaal dat ze zorgvuldig dienen te bewaken. Alleen, hoe doe je dat nu het best? Kan je integriteit wel organiseren? Welke instrumenten heb je daarvoor nodig? Kan je een integere cultuur binnen een organisatie creëren? Kan je integriteit managen?"
 • We zien integriteit binnen de organisatie vooral als professionele verantwoordelijkheid. Mensen willen hun job goed doen, maar lopen regelmatig tegen lastige morele kwesties aan. Welke keuze maak je dan en waarom? Hoe ga je op een moreel competente manier om met deze vragen? Hoe doe je recht aan alle betrokkenen?

  Een organisatie heeft er baat bij een beleid te ontwikkelen dat de professionele verantwoordelijkheid van de individuele medewerker ondersteunt en stimuleert. De kwaliteit van een organisatie is afhankelijk van de morele competentie van de individuele medewerker.

  Integriteit moet proactief worden beheerd via training in morele oordeelsvorming, expliciet ethisch leiderschap en het bewust managen van een ethische organisatiecultuur.

  Wij ontwerpen en implementeren een procesgerichte benadering die een open dialoog over en onderzoek van integriteitsvraagstukken mogelijk maakt.

  Hoe maken we werk van integriteit?

  Individuele coaching.
  Dilemmatrainingen.
  Training 'Professionele morele oordeelsvorming.'
  Training' Morele oordeelsvorming vanuit innerlijke balans.'
  Vorming 'Leidinggeven met integriteit.'
  Training 'Integer omgaan met gevoelige informatie.'
  Opleiding 'Moreel leiderschap.'
  Waardereflectie in team en organisatie.
  Workshop 'Hoe creëer je een cultuur van verantwoordelijkheid en vertrouwen?'
  Workshop 'Ethical Managerial Problem-solving.'
  Training 'Hoe faciliteer ik een moreel werkoverleg?'
  Consulting 'Hoe een integriteitsbeleid uittekenen?'